Bazinės kainos formulė

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija nėra nustačiusi AB "Grigeo" šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų.

Vadovaujantis "Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašu"  Nr.O3-202,   nepriklausomas šilumos gamintojas taiko, o šilumos tiekėjas superka nepriklausomo šilumos gamintojo pagamintą šilumą kaina, nustatyta laisvai, bet ne didesne, negu atitikamo šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

AB "Grigeo" pasiūlytos kainos skelbiamos čia:    Nuoroda