Pranešimai apie esminius įvykius

Pasirinkite metus:
Data Birža Pranešimas Priedai
2019-06-10 10:21:00 VLN AB „Grigeo“ pritraukė iki 30 mln. Eur investicijų į kartono ir pakuotės verslą  
2019-05-28 19:27:00 VLN AB „Grigeo“ 2019 metų 1-3 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas  
2019-05-08 10:03:00 VLN AB „Grigeo“ dividendų mokėjimo ex-diena
2019-04-26 17:04:00 VLN Išrinkti AB „Grigeo“ Valdyba ir Audito komitetas
2019-04-26 16:26:00 VLN AB „Grigeo“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2019-04-26 patvirtinta metinė informacija  
2019-04-26 16:13:00 VLN AB „Grigeo“ visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2019-04-26, sprendimai
2019-04-24 17:45:00 VLN Dėl kandidatų į AB „Grigeo“ stebėtojų tarybą
2019-04-15 16:58:00 VLN Dėl kandidato į AB „Grigeo“ stebėtojų tarybą
2019-04-04 16:50:00 VLN AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2019 m. balandžio 26 d.
2019-04-04 16:50:00 VLN Informacija ir dokumentai 2019 m. balandžio 26 d. įvyksiančiam eiliniam visuotiniam AB „Grigeo“ akcininkų susirinkimui – Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 3.942.000 EUR, t. y. po 0,06 EU  
2019-04-03 09:56:00 VLN Correction: AB „Grigeo“ tikslina tarpinės informacijos rengimo ir skelbimo 2019 metais kalendorių
2019-02-14 16:20:00 VLN AB „Grigeo“ 2018 metų 1-12 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas  
2019-01-16 09:41:00 VLN Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo
2019-01-03 09:30:00 VLN AB „Grigeo“ perleido dalį verslo (gofruotojo kartono gamybą) dukterinei bendrovei