Pranešimai apie esminius įvykius

Pasirinkite metus:
Data Birža Pranešimas Priedai
2018-11-05 16:30:00 VLN AB „Grigeo“ įmonių grupės* 2018 metų devynių mėnesių tarpiniai konsoliduoti finansiniai rezultatai ir 2018 metų AB „Grigeo“ veiklos rezultatų prognozės  
2018-10-31 13:13:00 VLN Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi
2018-10-26 08:50:00 VLN AB „Grigeo“ planuoja perleisti dalį verslo (gofruotojo kartono gamybą) dukterinei bendrovei
2018-08-08 09:58:00 VLN AB „Grigeo“ įmonių grupės* 2018 metų šešių mėnesių tarpiniai konsoliduoti finansiniai rezultatai ir 2018 metų veiklos rezultatų prognozės  
2018-05-08 10:16:00 VLN AB „Grigeo“ 2018 metų 1-3 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas  
2018-04-26 16:16:00 VLN AB „Grigeo“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2018-04-26 patvirtinta metinė informacija  
2018-04-26 16:12:00 VLN AB „Grigeo“ visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2018-04-26, sprendimai
2018-04-04 16:21:00 VLN Informacija ir dokumentai 2018 m. balandžio 26 d. įvyksiančiam eiliniam visuotiniam AB „Grigeo“ akcininkų susirinkimui - Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 3 942 000 EUR, t.y. po 0,06 EUR  
2018-04-04 16:08:00 VLN AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2018 m. balandžio 26 d.
2018-03-15 16:27:00 VLN Dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo
2018-02-08 10:05:00 VLN AB „Grigeo“ 2017 metų 1-12 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas  
2018-02-02 16:38:00 VLN Ketinimų protokolas dėl 100 proc. UAB „Grigeo Baltwood“ akcijų pardavimo – nutrauktas