Pagrindiniai veiklos rodikliai

2010 2011 2012 2013 2014
Pardavimo pajamos/Apyvarta (mln. EUR) 71,18 89,11 83,85 95,22 99,53
Pelnas/Nuostolis (mln. EUR) 2,18 3,7 2,71 3,81 6,87
Turto iš viso (mln. EUR) 69,12 72,46 73,59 84,85 96,23
Dividendai akcijai (EUR) 0,0058 0,0058 0,0058 0,0145 0,0203
Pelnas akcijai (EUR) 0,03 0,06 0,05 0,06 0,1
Kainos ir pelno akcijai santykis (P/E) 22,25 7,56 12,21 11,84 9,49

Finansiniai rodikliai atnaujinami kaip įmanoma anksčiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po finansinių ataskaitų paskelbimo Biržos internetiniame tinklapyje