Emisija ir pagrindiniai akcininkai

ISIN kodas LT0000102030
Trumpinys GRG1L
Sąrašas/segmentas BALTIC MAIN LIST
Emitentas Grigeo (GRG)
Nominali vertė 0,29EUR
Emisijos dydis, vnt 65 700 000
Listinguojamos emisijos dydis 65 700 000
Akcijos turinčios balsavimo teisę 65 700 000
Įstatinis kapitalas 19 053 000EUR
Listingavimo pradžios data 1994.02.02

Pagrindiniai akcininkai (>5% kapitalo) 2017.09.30

UAB "Ginvildos investicija" 43,5%
Irena Ona Mišeikienė 11,96%

Atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančią finansinių priemonių apskaitos sistemą, lietuviškų įmonių akcininkų, kuriems priklauso daugiau kaip 5% įmonių kapitalo, sąrašo atnaujinimas Biržos interneto svetainėje atliekamas bent 2 kartus per metus – pagal duomenis, kuriuos įmonės pateikia balandžio 30 dienai (arba pirmojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigai, arba eilinio (ataskaitinio) akcininkų susirinkimo apskaitos dienai) ir spalio 31 dienai (arba trečiojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigai).